HesteGlede

Sirlig

H E S T er best?

  •  
  • Winston Churchill blir ofte sitert:
  • "Det er noe med utsiden av hesten som gjør godt på innsiden av mennesket".

 

  • Jeg vil påstå at hestens innside og hestens måte å kommunisere på kan gjøre svært godt med oss mennesker, ikke nødvendigvis utsiden slik vi kjenner Churchills sitat.
  • Den kan lære oss mye. I tillegg kan innsiden av hesten forandre den ytre, fysiske holdning til mennesket slik at vi kan bli mer balanserte i vår egen kropp. Hesten tolker kroppsspråk og sinnsstemning. Både det vi mener å si og også det vi ikke mener å si men likevel sier med kroppen vår. Den er en guide for oss til å være oppmerksomt tilstede i øyeblikket og kommunisere på en oppriktig måte om oss sjøl.

 

 

Hestene har lært meg å bli en mer tålmodig og tilfreds småbarnsmamma. Hestene lærer meg stadig egenskaper jeg trenger også utenfor stallen. Jeg opplever at jeg får energi og mye ekstra glede enn om jeg ikke hadde hatt omgangen med hester. I stallen hbeste også hatt lederrolle overfor både mennesker og hester, og ofte handler det først og fremst om å spille på lag med dem og være tydelig.

  • Jeg har lært om samarbeid både mellom oss mennesker og mellom våre hester. Jeg lærer mye om miljøterapi som er mitt fag.
  • Jeg lærer hvordan det er å kommunisere med noen som ikke snakker samme språk som meg. Jeg må tilnærme meg med respekt. Vise at jeg er tilliten verdig. At jeg har gode intensjoner med måten jeg opptrer og er på. Hester er heldigvis tilgivende dyr, som godtar at vi tråkker feil. Som ofte kan veilede oss til viktige poeng i livet.
  • Til å øve oss på nyttige egenskaper som tålmodighet.
  • Å drive med hest er medisin på 4 bein. Balsam for sjela. Toppen av kransekaka. En fantastisk livsstil.
  • Jeg opplever sterkest etter å ha holdt på med forskjellige hester, de er like individuelle og enestående som oss folk. Å holde på med hest kan være så forskjellig, fra best til hest og fra person til person. De må kjennes som individes og fungerer best når vi tilnærmer oss med åpenhet, nysgjerrighet og en god bakkekontakt.

 

Jeg er utdannet innenfor sentrert ridning, og bruker det både i ridning og fra bakken. I tillegg er jeg utdannet miljøterapeut og bruker hestene innen helse og friluftsliv når jeg kan. Det er ikke den ting en hest ikke kan løsne på, tror jeg, men så er jeg nok ikke helt nøytral heller.. :-).

 

 

Hesten, den bruksområder og egenskaper virker stimulerende for både kropp og sinn. Ved å se dette helhetlig favner hesten fysisk, psykisk og sosial helse på en naturlig måte. På Stall Raggalita er vår visjon at vi skal se enkeltmennesket og vi ønsker å tilby gode opplevelser både fra hesteryggen og i stallen. Dette fungerer ved at Ragnhilds oppgave er å være medmenneske, hestens oppgave er å være helsearbeider. Naturen gir oss inspirasjon og motivasjon.

 

Vi ønsker å være best på hest ved at vi har harmoniske hester i flokk som er veloppdragne og gir en trygghetsfølelse til den besøkende. I alle år har vi anerkjent dyr, og hest, som en ressur til mye glede, og også som et helsemessig virkemiddel for mange typer behov. Å bruke hesten til å bedre menneskers helse er brukt, og kjent verden over. I Norge hvor vi lever i et høyteknologisk samfunn og det tradisjonelle gårdsbruket er i mindretall, har vi også mistet mange gode verdier som landbruket gir. Å være ute, holde på med dyr, stall og stell, har stor virkning på vår fysiske og psykiske helse.

 

Stall Raggalita ønsker å være på forebyggingssiden for barn og ungdom, og bruke hesten som en behandlende aktivitet for mennesker med utfordringer i hverdagen. Hesten kan være aktivitetsskaper til mennesker i alle aldre, den gir godt samvær og bedrer samarbeidsevnen. Hesten tar deg som du er og bryr seg ikke om hvordan du ser ut, om du er fattig eller rik, om du har et handikap eller om du er frisk. En hest vil alltid prøve å komme overens med andre. Den er ikke avhengig av flotte ord, med vi kommuniserer med handlinger og kroppsspråk.

 

Hesten kan ha stor nytteverdi for pasienter med ulike psykiske lidelser, f.eks. angst, spiseforstyrrelser, rus, ADHD, konsentrasjonsproblemer, svekket selvbilde og mye, mye mer. Hesten lever i nåtid og det gjør den unik i møte med slike utfordringer. Den kan også være til hjelp for enhver som lever i tidsklemma, en hest kan være vanskelig og noen ganger umulig å håndtere dersom du er preget av stress og uro. Hesten krever at du er tilstede og er rolig og avbalansert, du blir tvingt til å koble av fra alt det andre og være tilstede her og nå. Hesten blir mange steder i landet nå brukt i psykiatri med gode resultater.

 

Hesten er avhengig av oss for å leve, den trenger oss, og dermed gir den oss en følelse av verdi. Vi får bestemme over dens liv og hva den skal gjøre, og dermed kan den også gi oss økt selvtillit. Den viser oss tillit, og viser aksept for oss slik vi er, ved at vi får ha nærkontakt med den. Du må være fysisk tilstede, men ditt utseende er totalt uvesentlig for en hest. Alt vi gjør med hesten krever noe av oss, på mange plan. Mestring er altså et nøkkelord i omgang og forhold mellom hest og menneske, i tillegg til at hesten kan bli en god og trygg venn. På Stall Raggalita har vi også hestene ute på store områder, og det å komme seg ut og å være i naturen er et stort bidrag til mental helse.