Sentrert ridning

Sirlig

S E N T R E R T

R I D N I N G

 

En kroppsbevisst tilnærming til ridning

 

Sentrert Ridning (CR) er utviklet av Sally Swift, og svarer på spørsmålet hvordan du gjør det med din kropp, istedenfor bare hva du skal eller bør gjøre. Sentrert ridning er teknikker til å sentrere seg og samle seg, både når du rir, håndterer hest og i hverdagen som sådan. Med hest handler det om å finne kroppsbevissthet for å bevege seg på en best mulig måte i harmoni med hesten.

 

HVORDAN fungerer det?

 

Vi ser at hesten reagerer på rytterens måte å bruke kroppen på. Sentrert ridning er en metode basert på at rytterens kropp og bevegelser er vel så viktige som hestens. Sentrert Ridning hjelper deg til å se mulighetene i kroppen din. Til å finne en indre balanse, ro og kontroll som muliggjør større frihet, mer smidighet og evne til koordinasjon. Din hest vil svare med bedre balanse, form og fremadbydning. Du og din hest kan sammen nyte en åpen kommunikasjon og letthet i bevegelsene.

 

HVILKE ER DE GRUNNLEGGENDE TEKNIKKENE I SENTRERT RIDNING?

 

SENTRERING tar deg til ditt sentrum for kontroll og energi, noe som gjør din sits stødigere og dypere.

Sentreringsteknikker kan hjelpe deg å oppnå den myke, men samtidig tydelige kraften og gir deg et bedre fokus.

 

PUSTEN er det mest grunnleggende vi har og ofte et barometer for våre følelser. Ikke alltid er vi bevisst måten vi bruker pusten på. Hensiktsmessig åndedrett misker spenning, tretthet, senker tyngdepunktet, engasjerer den indre muskulaturen og hjelper din hest til å få ro og til å bli mer oppmerksom.

 

MYKE ØYNE og mykt blikk tillater et større synsfelt og øker bevisstheten om din og hestens kropp. Myke øyne skaper mindre spenning. Det gir lettere og friere beegelser hos hest og rytter. I stor grad handler det om å spenne av i muskulatur som fort spenner seg i ansiktet og over øynene, ned til kjeven og henger overraskende nært sammen med måten vi opplever og sanser på.

 

BYGGEKLOSSER handler om å rette kroppen i en fin balanse, det handler om alignment. Gir deg en ærlig og sikker balanse over din hests tyngdepunkt. Det gjør det mulig for deg å sitte balansert fra hæl til hode, samtidig som du følger hestens bevegelser mykt og behagelig.

 

BAKKEKONTAKT (jording) leder til en følelse av stødighet, sikkerhet og stabil kontakt nedover, for å samtidig kunne være "i svevet".

 

I alle disse teknikkene ligger et grunnleggende syn om tilstedeværelse og en klar hensikt i det vi gjør, mens vi rir og mens vi trener fra bakken.

 

 

HVORDAN LÆRER MAN SENTRERT RIDNING?

 

Sentrert Ridning brukes både til hest og på bakken uten hest.

De øvelser som brukes er utviklet for å lære deg anatomi og funksjon, kjenne hvordan menneskekroppen arbeider og virker sammen med hestens bevegelser og balanse. Ragnhild ble i juli 2012 sertifisert CR-instruktør nivå 1. Hun instruerer gjerne ved hjelp av ulike hjelpemidler som Feldenkraisballer, trampoline, fotplanker, med mer. Ellers er ridningen basert på klassisk dressur og er ikke noe stort hokus pokus, annet enn en større bevissthet på sits og sentrering hos rytteren.

 

Er du interessert i å få en treningstime enten til hest, eller fra bakken, kan jeg eventuelt reise rundt til staller ved flere interesserte, eller du kan leie hest hos oss og få instruksjon på Stall Raggalita.

 

 

 

 

 

 

Tilbakemelding fra langtids rideelev: