Priser

Sirlig

 

RIDELEIR 2016:

 

4.200kr. pr. barn/ungdom. UKE 29: 10-12 år, 4 deltakere. FULLT.

 

2.500 kr. pr. barn. UKE 32: Barn 6-8 år, 3 ledige plasser.

 

 

RIDEKURS: Bare 3 elever pr. time - 8 uker/ganger for kr. 1700 kr. pr. pers.

 

PRIVAT INSTRUKSJON: 550 kr. for hele klokketimer. Ved flere på timen er det 350 kr. per pers.

(Mulighet til instruksjon på 40 minutter for 380 kr. eller 30 minutter for 300 kr).

 

 

Oppskritting/Oppvarming kan gjerne inngå sammen med instruktør for å varme opp og åpne i hofteledd, skuldre, finne fokus og sentrere seg før selve rideøkten.

Ragnhild insturerer gjerne i enkle yogaøvelser før oppstigning, så som Solhilen A og B.

 

Ofte er en effektiv halvtime tilstrekkelig for ryttere på øvet nivå og virker mer motiverende for hesten. Nybegynnere har best nytte av hele timer og god tid.

 

 

All fakturering skjer via Salt Opplevelse, og kurset skal betales i sin helhet før undervisningen starter til

kontonr 1503. 43. 77585.

Alle innbetalinger merkes med "Rideundervisning + eget navn".

 

Vi gjør oppmerksom på at all ridning skjer på eget ansvar. Vi setter sikkerhet høyt, alle rir med hjelm, og med mulighet for å låne sikkerhetsvest, men vi har ingen forsikring for ulykker som måtte angå våre elever.

 

 

 

SAMARBEIDSAVTALER:

 

Vi samarbeider gjerne med alt fra privatpersoner til kommunale etater og Grønn Omsorg.

Vi lager opplegg som passer til den instans eller kundegruppe som ønsker å benytte stallen som arena innenfor hest og helse, eller ønsker å bruke yoga inn i opplegget, eventuelt natur/tur/friluft, dette gjelder alle aldre og alle behov/hensyn.

 

 

Eksempel på priser:

 

1 klokketimes opplegg privat/1 bruker: 500 kr. 2 brukere: 700 kr. eller 3 brukere: 800 kr.

(Ved flere brukere kreves eventuelt assistent med på opplegget).

 

Opplegg for grupper (4-10 personer)

1 klokketime: 230 kr. pr. pers.

 

Vi har også mulighet for grilling eller annen type servering, spør om pris på ditt serveringsønske.

Priser varierer fra 40 kr. pr. pers (nystekte boller og kakao) til 150 kr. for et større måltid.

 

Eksempel på gruppepris med servering:

10 brukere og min. 2 ansatte som er med/assisterer:

* Opplegg i stallen med f.eks. ridning eller kjøring med hest og vogn, inkl. bål med grilling av pølser og brød:

10 x 220 + 12 x 50 (servering for alle med pølse/brød og drikke, alternativt grøt i juletiden)

= 2800 kr + 700 kr. pr. time utover første klokketime.

 

Vi låner ut utstyr som hjelmer eller sikkerhetsvester for de som trenger det.

De besøkende må selv ha tegnet forsikring mot skader som kan oppstå. Vi jobber så langt som mulig for at omgang med hestene skal foregå på en trygg og sikker måte, vi bruker sikkerhetsutstyr og vi har trygge og stabile hester som jevnlig trenes til å takle eventuelle utfordringer.