Miljøterapi

Sirlig

 

AKTIVITET MED MENING

 

I miljøterapi skal omgivelsene ha en spesielt helse­fremmende virkning. Vi vil skape muligheter til å DELTA i livet.

Vi vil finne ressursene i ethvert menneske til ansvarliggjøring og bevissthet rundt egen hverdag og helse.

Dette gjør vi gjennom bevegelse og aktivitet ute i naturen.

Kontinuitet gjennom stallarbeid, måltider, samtaler og faste rammer er viktig for oss.

Vi gir utfordringer som gjenspeiler behov. Vi gir trygghet til å utforske og mestre.

Vi inkluderer gjerne resten av familien til den enkelte inn.

 

#MEDMENNESKET

 

HVEM ER Ragnhild?

Hun er miljøterapeuten som anser seg som et omsorgsfullt medmenneske med bittelitt ekstra faglig kompetanse.

Hun er akkurat bikket over til tredveårene og er mamma til 4. Hun har har vokst opp med fostersøsken, og de siste 9 årene jobbet som ungdomsarbeider, miljøarbeider og hatt oppdrag både i kommunalt og privat barnevern. Driver egen stall og er også rideinstruktør.

Har høyere utdanning innen kultur slæsj sosialantropologi, men de siste årene har hun aktivt kurset seg innen hest og helse, blant annen i handikapridning og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt i ledelse av barn og unge.

Ragnhild har også veiledningskompetanse fra Universitetet i Nordland med bruk av ulike metoder som

reflekterende team, metoder som inkluderer skriving, tegning, rollespill og mer. Ved veiledning legges det opp til hva som passer den enkelte, eller gruppen.

Ragnhild har kun erfaring med veiledning av grupper p.d.d. Selv har hu

 

Ved å benytte seg av et miljøterapeutisk opplegg vil det også være vesentlig at miljøterapeuten selv mottar jevnlig veiledning. Ragnhild har tilgang til egen veileder med bred kompetanse innen sosialt arbeid og videreutdanning innen voldsstudier og traumeterapi, samt mange års erfaring fra barnevernstjenesten.

 

HVA GJØR VI HOS OSS?

 

Sammen utforsker vi

Stell av dyr

Stallarbeid

Rideturer både på bane og ute i naturen

Fisketurer

Tur i fjell eller fjære

Matlaging ute

Bærturer

Sportlige aktiviteter eller yoga/mindfulness

Samvær med andre barn eller ungdommer

 

Modning for å lære

- seg selv å kjenne

- dyr å kjenne

- andre mennesker å kjenne

- naturen å kjenne

Mestring gir vi gjennom medansvar i aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#AKTIVITET OG ANSVARLIGGJØRING

 

HVORDAN VI GJØR DET HOS OSS?

 

Vi søker å gi trygghet gjennom

 

tilhørighet når en kjenner seg alene

støtte når en kjenner seg redd

utfordringer når det er behov for det

et skritt tilbake når det er nødvendig

fasthet når det er for mykt

mykhet når det er for fast

initiativ når det er likgyldighet

nærhet når en kjenner seg fjern

et godt fellesskap

#TRYGGHET

Fordi trygge mennesker gir muligheter for modning!

 

 

TA KONTAKT DERSOM DERES INSTITUSJON ØNSKER EN SAMARBEIDSAVTALE ENTEN FOR

MILJØTERAPI ELLER FOR FAST AVTALE OM ARBEIDSTRENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Terapi og arbeidstrening