Definisjon av miljøterapi

Sirlig

Terapi og arbeidstrening

 

Vi bruker Erik Larsens definisjon til grunn for forståelsen av hva vårt miljøterapeutiske tilbud er.

Erik Larsen har vært foreleser for Ragnhild og fremmer også viktigheten av organisasjonens

ledelse og hovedmål innen miljøterapi:

 

"Den primære miljøterapeutiske oppgaven er:

å (sikre) legge til rette miljøet slik at dårlig integrerte barn og ungdommer gis muligheter til å arbeide med sin utvikling og forandring.

Dette muliggjøres gjennom at institusjonen tilbyr tydelige og tilbakevendende strukturer og relasjoner som innholdsmessig er troverdige for at barnet eller den unge skal kunne utvikle større selvstendighet og forbedret sosial kompetanse i form av økt evne til gjensidighet og empati."

 

Samspill og trygghet er en nødvendig betingelse for læring av nye mestringsstrategier og kompetanse.

Gjennom samspill med voksne, andre ungdommer og med dyrene gis den enkelte mulighet til å prøve ut både uhensiktsmessig og hensiktsmessig atferd. Vi ønsker å romme den enkeltes atferd og sosialisere gjennom reflekterende prosesser.